ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญสามัญประจำปี 2563 / Invitation for AGM 2020

 ดังนั้น นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอรัล กรีน จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกหมู่บ้านทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี  2563  ในวันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. – 12.00  น.  สถานที่ประชุม ณ ฮอลิเดย์อินน์ รีสอรท์ วานา นาวา หัวหิน

The Emerald Green Housing Estate Juristic Person will hereby invite all members to participate in the 2020 Annual General Meeting Saturday, August 15th, 2020 at 09.00 – 12.00 hours at venue Holiday Inn Resort Vana Nava Hua-Hin.

See attached the invitation letter, attendance form, nomination form and proxy form.

Note: All documentation including the soon to be distributed supporting AGM document of 2020 will also be send to all members by postal mail at least 15 days prior to the AGM meeting of 2020.